Škola feng shui 64 hexagramů

Škola 64 hexagramů - Xuan Kong Da Gua

Aqua Ventus Academy - škola tradičního Feng-suej:

 

Teorie a praxe XUAN KONG DA GUA

třídenní praktický kurz pokročilých technik pro jinové i jangové feng shui
Techniky časování osobních událostí a tvorby feng shui pomocí 64 hexagramů

V Číně bylo šest škol Xuan Kong během pozdější dynastie Qing, ale do dnešních dob přežily jen dvě školy Xuan Kong. Jedna známější a populárnější – Xuan Kong Fei Xing (Létající hvězda) a druhá, méně známá a méně populární pro širokou veřejnost Xuan Kong Da Gua. Da Gua (Velké Gua) sestává ze 64 hexagramů a jádro tohoto systému je založeno nikoliv na létajících hvězdách, ale na používání přednebeského uspořádání trigamů (Xian Tian Ba Gua) spolu s Luo-shu schématem, aplikovanými na hexagramy za účelem vyhodnocení Ji-Xiong (prospěšných a škodlivých vlivů). Aplikace techniky se používá při posouzení příchozího draka a odchozí vody za použití čelních a úřadujících směrů domů, které představují referenční body pro výpočty.

V tomto pokročilém kurzu se nebudeme věnovat pouze základům Xuan Kong Da Gua pro feng shui praxi, ale také pokročilým technikám Xuan Kong Da Gua - Date Selection, čili aplikace systému za účelem vyhledání vhodného data a času na časování událostí. V systému Xuan Kong Da Gua každý ze 64 hexagamů obsahuje číslo elementu a číslo periody. Budete je vidět při práci se San Yuan Bazhai Luopanem, jehož kopii s dalšími materiály dostanete během kurzu. Tyto vrstvy kompasu jsou velmi důležité a jsou klíčem k odemknutí tajemství Xuan Kong Da Gua jak pro feng shui, tak i pro časování událostí. Je to jedinečná šance, jak se během tří dnů naučit kompletní systém v rámci jednoho pokročilého kurzu.

Co je dobré vědět před příchodem na kurz?
Před kurzem je vhodné se podívat na základní čínské znaky pro deset nebeských kmenů, dvanáct pozemských větví, osm trigramů, a naučit se je zpaměti. Máte je dole na stránce ve fotogalerii.


 

Přihláška na seminář