Výuka a studium feng shui v Praze

Dálkové studium Feng Shui

Pro ty, kteří to mají do Prahy daleko, neradi cestují a přespávají v cizí posteli - nabízeme možnost dálkového studia. Jedná se o následující formu kurzu:

- z každého modulu prezenčního studia bude pořízen audio záznam, který obdržíte formou sdílení na vzdáleném úložišti, případně přímo s možností stažení z tohoto úložiště (audio soubory doplněné video prezentací),

- během kurzu budou vyhlášeny dva termíny osobních konzultací, na kterých budou zodpovězeny Vaše dotazy a řešeny případové studie, tyto konzultace jsou v ceně kurzu,

- veškeré podmínky, včetně ceny kurzu, jsou totožné jako u prezenčního studia,

- i tento kurz je s možností získání profesionálního Certifikátu, na základě složení zkoušek, termín bude oznámen během studia (podle počtu přihlášených),

- podmínkou studia je vlastnoručně podepsané Prohlášení ohledně dodržování autorského zákona

- kdykoliv je možno, v případě potřeby, domluvit individuální konzultace, za podmínek uvedených v sekci "Individuálního studia".

- V přihlášce zadejte "Místo studia" - Jiná možnost - na dotaz, a do "Dotazu" napište "dálkově"

 

Doporučení: z mého úhlu pohledu bych preferoval prezenční studium - jde o osobní neopakovatelnou atmosféru a energii, možnost ihned reagovat na podněty, lépe otestovat své momentální znalosti. Pokud Vám nic nebrání, zvolte si kurz "ve školní lavici":-).

Těším se na viděnou a na slyšenou, Pavel

Přihláška ke studiu