učební osnovy české školy feng šuej AVA

Učební osnovy školy Aqua Ventus Academy

Aqua Ventus Academy - škola tradičního Feng-suej:

S  Pokorou, Důvěrou a Láskou .......

budujeme Aqua Ventus Academy jako značku kvality - naším cílem je nejvyšší úroveň výuky, snažíme se klást důraz na principy taoistické filosofie, a tyto aplikovat do života západní společnosti. Když pochopíme, že vše je Jedno a v Jednotě, pak můžeme uspět s naším záměrem. Náš záměr je propojit vnímání studujících v našich kurzech navzájem, a dále s celým prostorem ve Vesmíru. Nebudujeme školu pro masy, ale pro ty, kteří tuší, že vše je jinak .......

Vážení zájemci o studium,

feng shui je disciplína přesahující do mnoha dalších oborů, můžeme ho studovat celý život:-) Z tohoto důvodu, a také, abychom zachovali možnost vaší volby, je systém studia v kurzu Aqua Ventus Academy rozdělen do dvou částí

1, základní část - 1.-8. modul (4 víkendy) - zde se dozvíte naprosto všechno o feng shui školy formy exteriéru (pozemky, zahrada a okolí), školy kompasu (orientace půdorysu a metoda Bagua) a vše o zdravém bydlení se zaměření na vhodné materiály stavby a interiéru. Ideální pro všechny, kdo netouží být poradcem feng shui, ale chtějí se něco dozvědět něco, co jim pomůže při plánování a realizaci vlastního bydlení - jak vybrat správný pozemek, jak vybrat dobrého architekta, jak mupřipravit vhodný půdorys domu, jak si vybrat správný byt, jaké materiály a technologie jsou vhodné pro život, které jsou škodlivé atd. Pokud nebudete mít touhu ponořit se do více do tajů tohoto umění, lze tímto Vaše studium zakončit, obdržet Osvědčení o absolvování, jehož podmínkou je pouze 100% účast.  

 

2. profesionální část  9.-14. modul (3 víkendy)

abyste mohli profesionálně zvládnout praxi poradenství v tomto oboru na nejvyšší úrovni, je teřba znát i techniky výpočtů a aplikace škol časových cyklů - především letící hvězdy, Bazhi a v neposlední řadě schopnost pomoci klientům i v rámci typologie čínské astrologie. Jde o opravdu intenzivní studium a práci, kterou můžeme ve čtrnácti sobotních modulech absolvovat i díky naší knize - učebnici feng shui, kde je vše přehledně a podrobně vysvětleno. Tento kurz je zakončen zkouškami a vystavením certifikátu odbornosti, což však není podmínkou studia.

 

Ke každému modulu obdržíte podrobné studijní materiály, jejichž základem je je učebnice "Velká kniha feng šuej" a tabulky pro modul čínské astrologie. Budeme pracovat na mnoha případových studiích půdorysů a v rámci studijní skupiny i na konkrétním projektu.

 

I. a II. modul:  Pojmy a nástroje feng šuej


Tao a taoismus, vývoj feng šuej z učení Ham Yu, nauka o energii čchi, Jin - Jang a jejich vztahy, Tři dary, Pět elementů a jejich cykly, geneze a výklad 8 trigramů a 64 hexagramů (I-ťing), magický diagram Luo-šu a taoistická numerologie, Pilíře energií času – 10 nebeských stonků a 12 pozemských větví, 60-kový cyklus – základy čínské astrologie a kosmologie, orgánové hodiny, systém 24 hor.

 

III. a IV. modul:  Škola formy (tvaru)

Energetické linie a Metoda 5 zvířat, Metoda vládnoucí pozice, určení sedící a hledící strany, tvary pozemků a jejich léčba, práce s půdorysem domu a jeho léčba, vchod, ložnice, střed, kuchyně, pracovna, koupelny a WC, chodby a schodiště, sklepy a garáže...a nápravné prostředky ve feng šuej. Barvy a jejich význam. Rostliny a kameny - jejich význam.

 

V. a VI. modul:  Škola kompasu, Bagua

Orientace půdorysu dle kompasu a GPS – výhody a nevýhody, metoda Bagua v půdorysu, nápravné prostředky Bagua, jak na paneláky a činžovní domy, Bagua versus Škola mistra Li-Jun.

 

VII. modul - osobnostní číslo Ming kua, procvičování probrané látky na konkrétních příkladech


VIII. modul -  BaZhi a sektory domu, syntéza Bagua a BaZhi – směry versus sektory.

 

IX. až XI. modul:  Letící hvězda 

Dráha letící hvězdy, charakteristika jednotlivých hvězd, zrození domu, aktualita letících hvězd, roční a měsíční letící hvězdy a jejich použití, osobní letící hvězda, směry stěhování a cestování. Diagram letící hvězdy, hvězda hory a vody, kombinace letících hvězd a jejich interpretace, speciální diagramy LH, zahrada dle LH, feng šuej ve firmě a na pracovišti, celostní architektura, teoretické základy Geomantie, doporučení pro práci feng šuej konzultanta s klienty. Orientace v terénu a na mapách, čtení plánů, konkrétní cvičení příkladů na reálných půdorysech.

 

XII a XIII. modul: Čínská astrologie - 4 pilíře energií osudu

Naučíte se sestavit a spočítat osobní horoskop, určit šťastný element, element zdraví, vztahovou partnerskou kompatibilitu, naučíte se pracovat i s pokročilými technikami metody 10 božstev a určení symbolických hvězd. Dozvíte se o energiích 12 zvířat čínského zodiaku a jejich párování s element. Naučíte se jak vybrat správný čas pro osobní aktivity a sestavit si osobní kalendář energií. Podíváme se na metodu 10 božstev, symbolické hvětdy a metody vhodné pro volbu zaměstnání. K tomu obdržíte skripta a tabulky.

XIV. modul : Zkoušky a obhajoba vlastního projektu

Obhajoba vlastních projektů a zkouška předem zadaných otázek. Velmi důležitý modul i pro ty, kteří neskládají zkoušky. Zde se řeší další konkrétní projekty a mnoho věcí může ještě "zaklapnout".
  Předání certifikátů.