kniha feng šuej

Ceny certifikovaného studia školy AVA

PRAHA: Celkem se jedná o 14 víkendových dnů (modulů).

Platit je možno dvěma způsoby:

Záloha pro všechny studenty sobotního kurzu: 4.400,- (to je platba za 1. víkend)

A/ Platba po jednotlivých víkendech:  4.400,-Kč (celkem celý kurz 30.800,-)

B/ Platba celého školného předem se slevou - cena za víkend tady vychází: 3.900,- , (celkem celý kurz 27.300,-)   (doplatek je splatný do 3 dnů po skončení prvního víkendu).

Lze absolvovat jen některé víkendy, vydání certifikátu je však vázáno na absolvování všech modulů kurzu a složení závěrečných zkoušek.

 

 

Chci více informací